Bostadsprojekt Eriksbergsvägen

Fler och fler upptäcker Katrineholm, framförallt på grund av det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar.

Perspektivbild: lekgatan som mötesplats, illustration: URBIO AB
En attraktiv och varierad boendemiljö, i ett centralt och naturnära läge. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Eriksbergsvägen i korthet

Promenadstråket vid det planerade bostadsområdet, foto: Josefine Karlsson
Det befintliga gångstråket kommer att bevaras.

Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och flerbostadshus. Planområdet omfattar ytorna längst ut mot Eriksbergsvägen. Tanken med den planerade bostadsbebyggelsen är att det ska anpassas till naturen.

Totalt antal bostäder som planeras: 35
Varav enbostadshus: 19.
Varav flerbostadshus med lägenheter: 16.

Området

Bostadsområdet ligger strategiskt bra i ett naturskönt område, nära till centrum och nära till bad och rekreation. Området är avskärmat från trafikbrus på Eriksbergsvägen och kopplat till det befintliga promenadstråket som omger området.

Översiktsbild som visar var bostäderna planeras att byggas, illustration: URBIO AB
Bostadsområdet är kopplat till det befintliga gångstråket som kommer att bevaras. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Landsskapssektion

Nedanstående bild visar den tänkta landskapssektionen, från Östra skogsåsen till de öppna fälten söder om området.  

Landsskapssektion, illustration: URBIO

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Flexibilitet

Ledordet för bostadsplanerna vid Eriksbergsvägen är flexibilitet. Bostäderna ska utformas så att invånarna har möjligheter att bygga ut och till när behoven uppstår. Genom att prova nya samarbetsformer, lyssna till kommuninvånarnas behov och bjuda in arkitekter och byggföretag som kan ge förslag på hur framtidens bostäder kan utformas gör Katrineholms kommun konkret skillnad, såväl i bostadsdebatten som i den lokala tillgången på funktionella bostäder.

Översiktsbild som visar möjligheten att bygga ut vid nya behov, illustration: URBIO AB
Flexibilitet inför nya behov. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Finmaskiga rörelsemönster

Bostadsområdet kopplas samman med omgivande infarter, vägar och rörelsestråk så att ett finmaskigt rörelsemönster skapas.

Illustration: URBIO
Finmaskiga rörelsemönster. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Naturliga dagvattenlösningar

Med hjälp av topografin möjliggörs en naturlig avrinning av dagvattnet ned mot naturmarken söder om området.

Skiss som visar områdets planerade dagvattenlösningar, skiss: URBIO
Naturliga dagvattenlösningar. Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Tidplan Eriksbergsvägen

2014: offentlig utställning av bostadsområdet under vecka 45-48, och aktivitet på plats vid Eriksbergsvägen 15-16 november.
2016: detaljplan för Eriksbergsvägen beräknas antas under 2016. 

Skicka ett tips om sidan till någon

Kontaktperson

Planarkitekt Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Planarkitekt Erik Bjelmrot
* = Obligatorisk uppgift
*