Pågående planer

Här finner du ett dokument med alla pågående översiktsplaner och detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet. Klicka på bilden eller länken nedan för att komma till en PDF-fil.

Framsida till pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner 2016-08-24

Här kan du även läsa mer om några av de byggprojekt som planeras inom Katrineholms kommun.

 • Eriksbergsvägen

  Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och flerbostadshus.
 • Forssjö

  I Forssjö, sju kilometer utanför Katrineholms tätort, planeras för en komplettering av villatomter i anslutning till skolan. Här är det nära till sjö och friluftsliv.
 • Kvarteret Pionen

  Här planerar man bygga ett bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter och med fortsatt kommunal parkering i gatuplan.
 • Stortorget

  Klädd till fest heter Katrineholms nya och planerade torghus och anpassar sig till dagens situation och historia men pekar mot framtiden.
Skicka ett tips om sidan till någon

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Natali Klosterling
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89