Pågående planer

Här finner du ett dokument (PDF) med alla pågående översiktsplaner och detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet. Klicka på bilden eller länken nedan för att komma till en PDF-fil.

Framsida till pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner 2016-11-02

Skicka ett tips om sidan till någon

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 88

Natali Klosterling
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89