Pågående planer

Här finner du ett dokument (PDF) med alla pågående översiktsplaner och detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet. Klicka på bilden eller länken nedan för att komma till en PDF-fil.

Framsida till pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner 2017-03-08

Planer som varit på samråd och granskning under 2016/2017

 • Detaljplan för del av kvarteret Pionen

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum.
 • Detaljplan för Djulönäs

  Syftet med föreliggande detaljplan är att se över storleken på byggrätterna samt att tillskapa 24 nya tomter för enbostadshus på Djulönäs, Katrineholms kommun.
 • Detaljplan för Eriksbergsvägen

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Eriksbergsvägen.
 • Detaljplan för kvarteret Alen

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen beläget intill Bievägen på norr.
 • Detaljplan för Ragnars gärde

  Detaljplanens syfte är att i Forssjö, cirka fem kilometer sydost om Katrineholms centrum skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt möjliggöra nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter.
 • Detaljplan för Vägskälet är utställd för granskning

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya verksamheter i de västra delarna av Katrineholm.
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 88

Jonatan Faijersson
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89