Investeringsbudget 2016-2018

Vår uppgift är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Det innebär bland annat att långsiktigt arbeta med insatser som skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare.

Förvaltningens ansvarsområden är dessutom tillsyn och rådgivning inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd, naturvård, energi- och klimatrådgivning samt bygglov, trafik, kommunikation, gator och torg och frågor kring mark-och exploatering.

Läs vår digitala investeringsbudget 2016-2018

Klicka på bilden nedan för att läsa investeringsbudgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framsida på broschyren Investeringsbudget 2016-2018 samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Investeringsbudget 2016-2018
Läs broschyren här