5 september 2016

Renhållningsordning på utställning

Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun har tagit fram ett förslag till ny Renhållningsordning för perioden 2018–2022.

Vad är en renhållningsordning?

Kommunens renhållningsordning är ett strategiskt dokument och ett verktyg för att styra avfallshanteringen mot de nationella, regionala och lokala mål som antagits i syfte att förbättra miljön.

Utställning 5 september till 3 oktober

Respektive kommun ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 5 september till 3 oktober 2016, i enlighet med Miljöbalken. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Kommunfullmäktige i respektive kommun avser anta den reviderade renhållningsordningen under våren 2017. Den reviderade renhållningsordningen bör träda i kraft 1 januari 2018.

Här hittar du förslaget på Renhållningsordning

Handlingarna finns att hämta digitalt på www.sormlandvatten.se, länk hittar du i högerspalten.

Synpunkter lämnas skriftligen till Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm eller kundservice@sormlandvatten.se. Dina synpunkter vill vi ha senast den 3 oktober 2016.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*