15 mars 2016

Inventering av enskilda avlopp i Östra Vingåker

Foto: Hanna Maxstad

Med start under 2016 planerar Katrineholms kommun att genomföra en inventering av cirka 350 avloppsanläggningar i Östra Vingåkersområdet. Sedan 2006 ställs det högre krav på rening av avloppsvatten än tidigare.

Information till fastighetsägare

Ett brev med information om kommunens planerade besök och inventering skickades ut i slutet av februari 2016 till de fastighetsägare som berörs av årets inventering.

Delta vid våra informationsträffar!

Möjlighet att diskutera just ditt enskilda avlopp med Katrineholms kommuns miljöinspektörer kommer att ges i församlingshemmet i Östra Vingåker enligt nedan:

Vecka 12: onsdag 23/3, klockan 18.00–20.00. 
Vecka 13: tisdag 29/3 och onsdag 30/3, klockan. 18.00–20.00.

Varför gör vi detta?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas. För att säkerställa att invånarna i Katrineholms kommun förses med friskt dricksvatten arbetar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen med tillsyn av de vattenverk som finns inom kommunen.

Vi arbetar också med inventeringar och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar, så att dessa uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Rent avloppsvatten leder till att vi får rena sjöar och vattendrag, minskar övergödningen och minskar risken för smittspridning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*