28 september 2016

Elda trädgårdsavfall?

Eld

Eldning i trädgården bör undvikas eftersom det kan orsaka obehag för grannar och särskilt astmatiker som kan få allvarliga problem.

Ett mycket bättre sätt att ta hand om sitt trädgårdsavfall är att kompostera det. Om du inte har plats kan du kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall på Vika återvinningscentral.

Inom områden med detaljplan (tätbebyggda områden) är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåtet under vecka 17 och vecka 40 samt på Valborgsmässoafton. Övriga tider är det förbjudet. Eldning får dock aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Du får aldrig elda annat än trädgårdsavfall. Eldning av målat eller impregnerat trä, plast eller annat avfall är skadligt både för hälsan och för miljön. Miljöbalken gör det möjligt för miljö- och hälsoskyddsnämnden att ingripa mot eldning som orsakar olägenhet mot hälsa eller miljön.

För mer information, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen/Miljö.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*