29 juni 2017

Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.

Film över planområdet

Bild över planområdet

Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd under perioden: 
29 juni - 6 augusti 2017

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Finntorp och Lövåsen

Plankarta_Finntorp och Lövåsen

Gestaltningsprinciper

Dagvattenutredning

Miljökonsekvensbeskrivning

Kontaktpersoner
Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96