21 april 2016

Påminnelse inför växtsäsongen och spridning av bekämpningsmedel

Sedan 2015 krävs det tillstånd från Katrineholms kommun för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. 

Det här gäller

Idag krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till skolor och förskolor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde*,
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar*,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten,
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor*,
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om reglerna kring bekämpningsmedel i länkarna i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*