Naturvård

Pärlemofjäril, foto: Agnes Andersson

Utformningen av landskapet styrs främst av geologin och klimatet. Stor betydelse har också påverkan av människan och hennes husdjur. I Katrineholm är ett tydligt geologiskt inslag den stora förekomsten av åsar och sjöar. Landskapet i övrigt är till större delen kulturpräglat och det saknas större opåverkade områden.

Värdefulla områden i kommunen

Naturen i kommunen är omväxlande och här finns de flesta typiska mellansvenska naturtyper representerade. De mest värdefulla områdena är Hjälmaröarna, odlingslandskapet i de centrala delarna av kommunen och skogsområdena runt sjöarna Näsnaren och Hålvetten.

Naturguiden

I naturguiden finns ett antal intressanta områden beskrivna som är väl värda ett besök. Mer information om naturguiden hittar du via menyerna till vänster.

Skicka ett tips om sidan till någon
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöinspektör Christer Rosenberg
Telefon: 0150-577 83, växel 570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*