Tillsyn och egenkontroll

Tillsyn

Tillsyn är att se till att lagstiftning efterlevs. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och länsstyrelsen har till uppgift att kontrollera att verksamheter som kan vara miljöstörande genom till exempel buller eller utsläpp till luft och vatten följer reglerna i miljöbalken.

Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. 

Egenkontroll

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska hela tiden planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med egenkontrollen är att minska risken för miljöpåverkan. Det är verksamhetens storlek och typen av verksamhet som avgör hur omfattande egenkontrollen måste vara.

Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats. Länk hittar du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*