Miljöskydd

Kvällshimmel Foto:Johan Nygren

Arbetet med miljöskydd innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken.
Med tillsyn menas att samhällsbyggnadsförvaltningen ser till att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter så att människors hälsa och miljön skyddas.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöskyddet och det är samhällsbyggnadsförvaltningen som utför det praktiska arbetet på uppdrag av nämnden.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*