Hälsoskydd

Bild: Provtagning badvatten, foto: Johan NygrenHälsoskyddets syfte är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Hälsoskyddet är reglerat i lag och den viktigaste lagstiftningen är Miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter, Smittskyddslagen och Strålskyddslagen. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver hälsoskyddsarbetet på uppdrag av nämnden.

I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Om du upplever att det är dålig miljö i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*