Livsmedelsföretag

Varje privat eller offentligt företag som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet är ett livsmedelsföretag. Reglerna gäller även för verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte.

Starta nytt, ta över eller ändra befintlig verksamhet

Lämna in ansökan om registrering i god tid! Vid en stor förändring kan miljökontoret behöva underrättas. Det gäller främst om organisationsnummer byts eller om förändringen är så pass väsentlig att det leder till en ändrad riskklass. Är du osäker, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Se till att din ansökan är så komplett och väl ifylld som möjligt, så går det fortare för oss att behandla din ansökan.

Anmälan om registrering ska du lämna in minst 10 dagar innan du startar. Blankett för ansökan om registrering hittar du till vänster på denna sida.

Verksamheter som inte behöver anmäla om registrering

Vissa verksamheter räknas inte som livsmedelsföretag. Några exempel på verksamheter som inte behöver ansöka om godkännande eller registrering:

  • En bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.
  • En blomsteraffär har en frysbox med glasspinnar till försäljning.
  • En hårfrisör som bjuder kunderna på dryck under behandling.
  • En privatperson som frivilligt, åt en förening i vilken han/hon är medlem, bakar några enstaka plåtar kanelbullar som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
  • En privatperson (förälder) som bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.
  • En idrottsförening som vid något eget evenemang värmer och serverar mindre mängder (< 25 konsumenter per dag på årsbasis) korv med bröd.

Målet med reglerna

Målet med lagstiftningen är att vi ska ha säkra livsmedel och att kunderna får korrekt information och inte blir lurade. Vilka skyldigheter du som livsmedelsföretagare har beskrivs i Europeiska Kommissionens förordning och Livsmedelsverkets föreskrifter och vägledningar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*