Miljömål

Katrineholms kommuns miljöarbete grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen. Syftet med målen att senast år 2020 uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer.  

Se en film om Sveriges miljömål

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Håkan Lernefalk
Telefon: 0150-576 63, kundservice SBF 0150-577 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*