Parkeringsövervakning

Securitas Sverige AB ansvarar för parkeringsövervakning av gator, vägar och offentliga parkeringar inom Katrineholms kommun.

Meddelande om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen som vidarebefordrar informationen till Securitas.

Om du anser att du fått en felaktigt parkeringsanmärkning så kan den bara bestridas hos polismyndigheten i det län där anmärkningen är utfärdad. Det är bara polisen som kan makulera parkeringsanmärkningar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*