Parkering

P-skivaI centrala Katrineholm finns det cirka 1 200 parkeringsplatser som är tillgängliga under dagtid. Dessutom finns närmare 300 platser för gatuparkering med tillåtna tider från 15 minuter till 24 timmar. Under icke skoltid kan även cirka 200 platser vid skolor i centrum användas.

Respektera parkeringsreglerna

Du får inte parkera längre än 24 timmar på gator och parkeringsplatser i kommunen om inte skyltar anger något annat. 

Långtidsparkering

På Storgatan, bredvid centralstationen på Norr, finns Vasaparkeringen. Längst in finns långtidsparkering, där kan du kan parkera upp till 4 dygn. 

P-skiva

I centrala Katrineholm, måste du använda P-skiva som tidsmätningsinstrument på kommunala P-platser. Skyltar visar var du måste ha P-skiva.

Här kan du hämta din P-skiva

P-skivor kan du hämta på:

  • Turistbyrån, centralstation vid Stationsplan
  • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1
  • Kommunens växel i Nämndhuset, Vasavägen 16
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Felparkeringsavgifter