Spartips uppvärmning

Spartips för uppvärmning:

  • Sänk inomhustemperaturen
  • För energistatistik
  • Tilläggsisolera
  • Täta fönster och dörrer
  • Byt eller renovera fönster
  • Vädra

Sänk inomhustemperaturen

Sänk inomhustemperaturen 1 grad och spara upp till fem procent i uppvärmningskostnader. 

Energistatistik

Gör energistatistik, ta reda på hur mycket el, olja eller ved du använder varje månad. 

Tilläggsisolera 

Hus byggda under 60- och 70-talet har oftast inte mer än 10-12 centimeter isolering på vinden. Tilläggsisolera ditt vindsbjälklag upp till 50 centimeter och energiförlusterna minskar betydande. Det är viktigt att ventilationen är fullgod även efter tilläggsisoleringen mellan isolering och yttertak.

Täta fönster och dörrar

Täta fönster och dörrar, byt ut gamla tätningslister. 

Renovera eller byt fönster

Ska du renovera eller byta fönster, sätt in energieffektiva fönster eller 3-glasfönster.  

Vädra

Vädra med tvärdrag max 5 till 10 minuter.

Skicka ett tips om sidan till någon