EnergiVäderRapporten

Här kan du se hur mycket energi som finns i sol och vind dom senaste sju dagarna i Katrineholm. Här visas solel, vind samt solfångare.

Hur fungerar det?

EnergiVäderRapporten utgår ifrån ett genomsnittligt svenskt hushålls behov av varmvatten och hushållsel. Dessa energibehov kan, beroende på årstid, helt eller delvis täckas av sol- och vindenergi.

Sol-els-indikatorn visar hur stor andel av hushållselen man kan få från solen, om man har en solcellsanläggning av standardstorlek på sitt tak.

Vindkraftsindikatorn visar hur många hushåll som skulle kunna få sin hushållsel från vindkraften i ett visst län eller nationellt.

Solvärme-indikatorn visar hur stor andel av tappvarmvattnet som man skulle kunna få från solen, om man har en solvärmeanläggning av standardstorlek på sitt tak.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83, kundservice SBF 0150-57700
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*