Söka energibidrag

Staten ger bidrag för att öka andelen förnybara energikällor. Det ges även bidrag för att minska energianvändningen såsom investering i energieffektiva fönster med mera. Nedan så listas de bidrag som är aktuella för tillfället.

  • Söka energibidrag

    Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag ska gälla från den 8 december 2008 och tillsvidare.
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83, kundservice SBF 0150-57700
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*