När behöver du bygglov?

När behöver du bygglov? En ung kvinna tittar in i kameran och ser fundersam ut med hakan i handen.

Att det krävs bygglov när man bygger nytt hus vet nog de flesta. Men det finns fler åtgärder som kräver bygglov. Här kan du läsa mer om de generella bygglovskraven. 

Du kan behöva bygglov om du vill:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra byggnadens användningssätt
  • inreda en ny bostad eller lokal
  • ändra fasaden, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial
  • lägga upp ett upplag eller sätta upp skylt, plank eller mur

Plan och bygglagen 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger. Olika bestämmelser gäller:

  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse
  • utanför detaljplan och samlad bebyggelse
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*