Friggebodar

För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra fall krävs anmälan och startbesked. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Bild på en friggebod

Det här gäller för friggebodar

Friggeboden får byggas utan vare sig bygglov eller anmälan till kommunen.

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller flera komplementbyggnader, friggebodar, som tillsammans inte upptar en yta på marken som är större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte ha högre nockhöjd än 3,0 meter och ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot granne. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Friggeboden får byggas utan vare sig bygglov eller anmälan till kommunen.


Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*