Blanketter bygglov

Här nedan hittar du Katrineholms kommuns blanketter för bygglov.


Bygglov

Bild på en grävskopa som gräver, foto: Johan Nygren

Denna e-blankett används för att ansöka om bygglov med mera. 

Ansökan om bygglov med mera 

 

 


Förhandsbesked

Bild på en vacker miljö med en symbol för ett frågetecken i mitten. Foto: Jan Lewenhaupt

Denna e-blankett används för att göra en ansökan om förhandsbesked.

Ansökan om förhandsbesked

 
Strandskydd

Strand, foto: Hanna MaxstadDenna e-blankett används för att göra en ansökan om strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

 

 


Rivningsanmälan

Fot som trampar på ett modellhus byggt i trä, foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för att göra en rivningsanmälan.

Rivningsanmälan

 

 


Planbesked

Glad kille som hoppar rätt upp med höger armen sträckt upp mot skyn, foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för att göra en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked

 

 


Anmälan - Ej bygglovspliktig åtgärd

Skisser som visar ej bygglovspliktiga åtgärder, skiss: Tierp kommun

Denna e-blankett används för eldstäder, ändring av planlösning, VA-anslutning samt för de åtgärder som ingår i lagändringarna som trädde i kraft 2 juli 2014 (Attefallshus).

Anmälan - ej bygglovpliktig åtgärd

 


Kontrollansvarig

Foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för att göra en anmälan om kontrollansvarig.

Anmälan kontrollansvarig

 

 


Skylt/ljusanordning

Bild på julbelysning i centrala Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Inom detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Denna e-blankett används för ansökan om lov för skylt eller ljusanordning. 

Ansökan om lov skylt/ljusanordning

 


Ajourhållning av lägenhetsregistret

Lägenhetskomplex i Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus

Denna e-blankett används för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*