Ansökan om bygglov med mera

Handlingar som behövs för att söka lov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig och nybyggnadskarta

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Handlingar som behövs för att söka lov för tillbyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar före tillbyggnad i skala 1:100
 • Plan- och fasadritningar efter tillbyggnad i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Att tänka på:

 • Ritningar ska vara fackmässigt utförda
 • Rita inte på rutat eller millimeterpapper
 • Planritningar ska vara måttsatta
 • Av situationsplanen ska det framgå var på tomten byggnaden ska placeras och hur tomten i övrigt kommer att utnyttjas
 • På situationsplanen ska avstånd till tomtgränser redovisas
 • Det kan ta upp till 10 veckor att få ett beslut om bygglov, beroende på vad du söker lov för
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggfrågor
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggfrågor
* = Obligatorisk uppgift
*