Ansökan om bygglov med mera

Bygglovsskiss med linjal och penna


Handlingar som behövs för att söka lov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig och nybyggnadskarta

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Handlingar som behövs för att söka lov för tillbyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar före tillbyggnad i skala 1:100
 • Plan- och fasadritningar efter tillbyggnad i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Att tänka på:

 • Ritningar ska vara fackmässigt utförda
 • Rita inte på rutat eller millimeterpapper
 • Planritningar ska vara måttsatta
 • Av situationsplanen ska det framgå var på tomten byggnaden ska placeras och hur tomten i övrigt kommer att utnyttjas
 • På situationsplanen ska avstånd till tomtgränser redovisas
 • Det kan ta upp till 10 veckor att få ett beslut om bygglov, beroende på vad du söker lov för

Ladda ned e-blankett

Ansökan om bygglov med mera 

OBS! Använder du Chrome som webbläsare och får följande felmeddelande när du försöker öppna PDF:en: "Warning: This form is not supported with the current version of Acrobat or Adobe Reader. Upgrade to the latest version for full support."

Lösning: Om ovanstående felmeddelande dyker upp måste du först och främst spara ned PDF:en lokalt till din dator genom att högerklicka på länken ovan och välja "Spara länk som...". Öppna därefter PDF:en i Adobe Acrobat. Om inte detta fungerar - pröva en annan webbläsare så som Internet Explorer.

Skicka ett tips om sidan till någon