Ansökan om bygglov med mera

Bygglovsskiss med linjal och penna


Handlingar som behövs för att söka lov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig och nybyggnadskarta

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Handlingar som behövs för att söka lov för tillbyggnad:

 • Ansökningsblankett
 • Plan- och fasadritningar före tillbyggnad i skala 1:100
 • Plan- och fasadritningar efter tillbyggnad i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 inom planlagt område
 • Situationsplan i skala 1:1000 utanför planlagt område
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.

Att tänka på:

 • Ritningar ska vara fackmässigt utförda
 • Rita inte på rutat eller millimeterpapper
 • Planritningar ska vara måttsatta
 • Av situationsplanen ska det framgå var på tomten byggnaden ska placeras och hur tomten i övrigt kommer att utnyttjas
 • På situationsplanen ska avstånd till tomtgränser redovisas
 • Det kan ta upp till 10 veckor att få ett beslut om bygglov, beroende på vad du söker lov för

Ansökan om bygglov med mera 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggfrågor
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggfrågor
* = Obligatorisk uppgift
*