16 mars 2016

Fiber är nyttigt!

En tallrik med datasladdar 

Nu drar Katrineholms kommun fiberbaserat bredband till landsbygden. Ett snabbt bredband innebär tillgång till snabb kommunal service och viktiga tjänster som förenklar vardagen. Det gör nytta – både på jobbet och hemma.

Fiber och bredbandsuppkoppling blir allt viktigare i vardagen och kommer successivt att fasa ut gamla system, som kopparnätet.

Kommunen kan och får inte konkurrera med den privata marknaden. I centralorten och i vissa delar av landsbygden, är därför fiberutbyggnaden de privata aktörernas ansvar.

Katrineholm ska vara en modern och attraktiv kommun. Regeringens mål är att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s senast år 2020. Vi vill mer än så – att minst 95 procent av Katrineholmsborna har möjlighet till fiberanslutning.  Det satsar vi 50 miljoner kronor på.

Därför gör Katrineholms kommun en storsatsning och drar fram fiberstamnät till landsbygden. Det ni behöver göra är att bilda byalag. Till orter där fler än hälften av hushållen är intresserade drar vi fram fiber. Därifrån tar byalagen vid och ansluter via anslutningsnoder.

Ska kommunen växa till 40 000 invånare behöver vi erbjuda en attraktiv infrastruktur, inte bara i städerna.

Genom hela processen finns kommunen som stöttepelare. Vi hjälper er bilda förening, söka bidrag, lösa nätdesign och projektering.

NYHET

14 november 2016

Katrineholms kommun har gått ut med en upphandling för att hela landsbygden ska få tillgång till fiber. Upphandlingen innebär att kommunen kommer teckna avtal med en, eller flera marknadsaktörer som kan bygga och drifta ett fibernät på landsbygden som kommunen är med och finansierar.

I upphandlingen ställer kommunen krav på:

  • att 95% av alla hushåll ska erbjudas anslutning 
  • anslutningskostnaden ska vara under 25 000 kr 
  • hushållen ska få erbjudande om anslutning före sista mars 2017
  • nätet ska vara öppet och tjänsteutbudet och dess prissättning ska vara liknande som tätort
   
I slutet av oktober fick vi in svar på upphandlingen som nu utvärderas. Under början av december informeras hushållen vilken operatör/operatörer som vunnit upphandlingen. 


16 mars 2016

Katrineholms kommun tecknar samverkansavtal med Telia om fiberutbyggnad. Katrineholms kommun är öppna för och intresserade av fler aktiva aktörer som anlägger bredband för att nå bredbandsmålet. Avtalet med Telia blir där en viktig del för att lyckas. Katrineholms kommun har arbetat med att skapa förutsättningar för att så många hushåll och företag som möjligt ska få tillgång till den nya tekniken och alla dess möjligheter. Det är nu positivt att se att det gett resultat och att aktörer är villiga att bygga i kommunen.

Vill du veta mer om fiber på landsbygden? Du hittar all information som du behöver på

Fiber på landsbygden

Har du frågor & funderingar? Snacka med kommunens bredbandsutvecklare Michael Fransson. Om ni vill kommer han gärna ut till er och berättar.

Du når honom på 0150-568 30 eller via mejl: byafiber@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Michael Fransson
Telefon: 0150-568 30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktörer i kommunen

Utsikt