Uppehåll i hämtning av sopor

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad och fritidshus kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan skall göras senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. Se blanketter för renhållning, länk finner du i högerspalten.

Exempel på när uppehåll kan vara aktuellt:

  • Hus som står tomt, ej hyrs ut och ingen nyttjar/bor/vistas där under minst 6 månader.

  • Hus som ej bebos på grund av till exempel resa/utomlandsvistelse under minst 6 månader
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*