Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.

Ansökan

Ansökan görs till bygg- och miljönämnden. Se blanketter för renhållning - länk finner du i högerspalten.

Prövningsavgift

Prövningsavgiften är två timmar enligt timavgift.

När kan det vara aktuellt?

Exempel på när befrielse kan vara aktuellt är hus som nyttjas/besöks i begränsad omfattning och eget omhändertagande sker av den lilla mängd avfall som uppstår.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*