Kompostering

Plantering av växt, foto: Johan Nygren

Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas.

Kompostering av hushållsavfall

För att få kompostera hushållsavfall måste du anmäla det till bygg- och miljönämnden. Ingen prövningsavgift tas ut.

Kompostering ska göras i skadedjurssäker behållare och du ska kunna använda kompostjorden på den egna fastigheten.

Kompostering av latrin

För att få kompostera latrin från fastigheten måste du först ansöka om tillstånd från bygg- och miljönämndenn.

Kompostering av latrin ska göras i särskild anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.

Ansökan om eget omhändertagande av latrin ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 

Blanketter för ansökan, se blanketter för renhållning i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*