Gemensam avfallsbehållare

Enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns ansöka om gemensam avfallsbehållare.

En förutsättning för att få ha gemensam avfallsbehållare är att bestämmelserna i föreskrifterna om fyllnadsgrad och vikt följs samt att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppstår.

Ansökan

Ansökan görs till bygg- och miljönämnden. Se blanketter för renhållning - länk finner du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*