Bo, bygga och miljö

Byggnation av kvarteret Hästen i centrala Katrineholm

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Läs mer om Katrineholms kommun, vårt strategiska läge, staden och landsbygden och våra boendemöjligheter i vår egna tidningsbilaga från Svenska Dagbladet. Läs bilagan om Katrineholm här.

Skicka ett tips om sidan till någon

Nyheter

 • Antagna detaljplaner 2016

  2016-12-22 | 
  Under året 2016 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft.
 • Katrineholm får klimatcoach

  2016-12-12 | 
  Förra veckan meddelade Energimyndigheten att det nu är klart att 134 kommuner runtom i landet fått stöd med 68,3 miljoner kronor. Stödet är fördelat på 42 projekt och innebär att coacher för energi och klimat kommer erbjuda små och medelstora företag stöd för energieffektivisering. En av kommunerna som fått stöd är Katrineholm.
 • Nu söker vi klimatfamiljer!

  2016-11-16 | 
  Nu söker vi 6 Katrineholmsfamiljer som vill lära sig leva klimatsmart under 1 års tid, med start i januari 2017. Du och din familj får kunskap, verktyg, råd och tips av experter kring hur ni kan leva ett mer klimatsmart vardagsliv.
 • Informationsträff för dig som är lantbrukare

  2016-10-21 | 
  Den 14 november är det dags för informationsträff för dig som är lantbrukare.
 • Kungörelse - Ny gräns för tättbebyggt område i Katrineholms tätort

  2016-10-11 | 
  Katrineholm växer och för att nya vägar som byggts ska omfattas av generella föreskrifter i trafikförordningen (1998:1276) som inte skyltas har gränsen för tättbebyggt område justerats.
 • Nu omvandlas genomfarten till stråk

  2016-09-05 | 
  Idag togs det första symboliska spadtaget på genomfarten i centrala Katrineholm som nu ska förvandlas till stråk.
 • Detaljplan för kvarteret Alen

  2016-09-01 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen beläget intill Bievägen på norr.