11 februari 2014

Lärknuten

Lärknuten är Katrineholms kommuns gemensama plattform för lärande för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I Lärknuten finns funktioner kring elevernas lärande och utveckling. Lärknuten innehåller en rad verktyg som skapar en helhet kring lärande – för barnet/eleven, pedagogen/skolledaren och vårdnadshavaren.

Syftet med Lärknuten är att:

 • stödja och utveckla lärande.
 • underlätta och modernisera kommunikationen mellan barn/elev och pedagog/skola/hem.

Vem kommer åt Lärknuten?

All personal som jobbar inom bildningsförvaltningen har idag tillgång till Lärknuten. Elever från förskoleklass upp till gymnasiet har också konton och kan logga in i Lärknuten.

Vårdnadshavare som har barn i någon del av vår verksamhet (förskola, grundskola eller gymnasiet) kan också logga in i Lärknuten med hjälp av e-legitimation/BankID.

Vilken information finns i Lärknuten för vårdnadshavare?

Förskola

Vårdnadshavare i förskolan kommer kunna få:

 • information och påminnelser från förskolan och avdelningen
 • bilder och filmer från verksamheten

Grundskola

Vårdnadshavare i grundskolan kommer kunna få:

 • Information och påminnelser från skolan och klassen
 • Se sitt barns närvaro/frånvaro
 • Se sitt barns schema
 • Se barnets individuella utvecklingsplan (IUP)

Gymnasiet

Vårdnadshavarna i gymnasiet kommer kunna få:

 • Information och påminnelser från skolan
 • Se sitt barns närvaro/frånvaro
 • Se sitt barns schema
 • Se mål och framsteg i olika ämnen/kurser

Vilka skolor är igång med Lärknuten?

Arbetet att komma igång med Lärknuten på våra skolor har kommit olika långt. Vår förhoppning är att alla skolor ska komma igång under vårterminen.

Frågor om Lärknuten?

Har du frågor om Lärknuten är du välkommen att kontakta den centrala supporten på bildningsförvaltningen, på larknuten@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*