Busskort

Villkor för busskort

Du som studerar på gymnasieskola inom Sörmlands län och har mer än sex kilometer till skolan kan ansöka om busskort och som är folkbokförd i Katrineholms kommun.

Ansökningsblankett

Gå till ansökningsblanketten

Ansökan skickas till eller mailas:

Bildningsförvaltningen

AnnCharlotte Öhrman
641 80 Katrineholm
E-post: anncharlotte.ohrman@katrineholm.se

Sista ansökningsdag

Ansökan oss tillhanda senast 20 april-2015 för blivande 1:or. Eleven ansöker på sitt förstahandsval.

Ansökan oss tillhanda senast 10 maj-2015 för 2:or och 3:or.

Var hämtar jag busskortet?

Du hämtar busskortet på respektive skola i Katrineholm. Du åker på tillfälligt busskort innan du hämtat det riktiga busskortet på skolan.(Gäller endast åk 1 elever).

Du som reser till skolor utanför Katrineholm men inom Sörmlands län hämtar busskortet på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19, Katrineholm vecka 33 aktuellt läsår. Du som studerar i ett annat län kan endast få resetillägg. Inte både busskort och resetillägg.

Busskort

Busskortet ska vara ifyllt med elevens namn, personnummer, skola och kommun. Om inte dessa uppgifter är ifyllda har chauffören rätt att förverka kortet. Samma gäller även om kortet inte fungerar. Eleven får själv stå för kostnaden för biljett och chauffören har rätt att ta ut en extra kostnad.

Eleven ska kunna legitimera sig.

Vid förverkande av kort. Ska eleven säga till om ett kvitto från chauffören som ska visas upp på respektive gymnasieskola för att ha rätt till ett nytt busskort. Kostnaden för ett nytt busskort är 100 kronor.

Eleven får även stå för kostnaden för biljett vid borttappat, glömt eller missbrukande av kort.

Viktigt!

Vid hållplats ska eleven alltid ha synlig reflex eller lampa annars kanske chauffören inte ser dig och åker förbi hållplatsen. Det är elevens/föräldrarnas ansvar att du syns vid hållplatsen.

Mer information

För ytterligare information vänd er till Lotta Öhrman, skolskjutssamordnare, på telefonnummer 0150-572 69.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Blanketter och e-tjänster