Granskning

Qualis logotype.

Varje termin genomgår flera skolenheter i Katrineholms kommun en extern granskning där skolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete synas. Verktyget kallas Qualis och tillhandahålls av Q-steps.

Så här går det till

Varje verksamhet granskas inom elva olika områden. Exempel på områden är Arbetssätt och lärarroll samt Styrning och ledarskap. Både ledare, medarbetare, elever och föräldrarnas åsikter analyseras.

För att bli godkänd måste skolan få betyget 3 eller högre, på en skala från 1-7, på samtliga områden.

Kommande granskningar höstterminen 2015

Under höstterminen 2015 kommer ytterligare 5 enheter att granskas.  

Genomförda granskningar vårterminen 2015

Nävertorp grundsärskola

Poäng: 84 av 126
Klarat granskningen: Ja

Ellwynska skolan

Poäng: 78 av 126
Klarat granskningen: Ja 

Påfågelns förskola

Poäng: 60 av 126
Klarat granskningen: Ja

Nyhemsskolan

Poäng: 73 av 126
Klarat granskningen: Ja

Julita skola

Poäng: 74 av 126
Klarat granskningen: Ja 

Sandbäcksskolan

Poäng:
Klarat granskningen: Nej

Höstterminen 2014

Duveholms gymnasiesärskola

Poäng: 88 av 126
Klarat granskningen: ja 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*