Ansökan och antagning

Valet till gymnasieskolan är kanske ditt första stora vägval i livet. Ta därför god tid på dig. Läs informationen noga och fundera över vad du vill och vad som skulle passa just dig.

Ansökan

Ansökan på webben

Du som går i årskurs 9 eller på ett introduktionsprogram får inloggningsuppgifter från din studie- och yrkesvägledare under vecka 3.  Vänligen kontakta gymnasieantagningen, telefon 0150-568 70, om du saknar inloggningsuppgifter. Din vägledare hjälper dig att fylla i ansökan på webben som är öppen 23 januari-15 februari 2017. 

Ansökan på pappersblankett

Du som inte kan söka via webben använder pappersblankett för att fylla i ansökan. Bifoga slutbetyg från årskurs 9.

Antagning

Gymnasieantagningen administrerar antagningen till Katrineholms fyra gymnasieskolor. Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0150-568 70. 

Behörighet

Gymnasieprogrammen är uppdelade i två grupper, yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Kraven för att bli behörig och kunna tas in på de olika gymnasieprogrammen som erbjuds i Katrineholm är olika.

Yrkesprogram

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)         
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta högskolestudier.

Behörighet
För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Behörighet
För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För ekonomi (EK) och samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För naturvetenskapliga (NA) och teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst. 

Frikvot

Om du har medicinska eller sociala skäl kan du prövas för antagning i så kallad fri kvot. Du måste dock fortfarande vara behörig enligt ovanstående kriterier.

Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från åk 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Max meritvärde kan då bli 340.

 • A=20
 • B=17,5
 • C=15
 • D=12,5
 • E=10
 • F=0

Tidigare betygsskala:

 • MVG=20
 • VG=15
 • G=10

Urval

En strävan är att så många som möjligt ska komma in på sina förstahandsval. Till vissa utbildningar blir det dock konkurrens om platserna. Urvalet måste då göras på de sökandes meritvärden. Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på dina övriga val.

Preliminär antagning

I mitten av april görs en preliminär antagning som grundas på höstterminsbetygen från årskurs 9. Preliminärantagningens främsta syfte är att underlätta gymnasieskolornas planering. Om du är antagen i den preliminära antagningen innebär detta inte säkert att du blir det i den slutliga antagningen 1 juli. 

Omval

Fram till den 11 maj har du möjlighet att ändra dina val i ansökan. Du kan ändra ordningen i valen, lägga till eller stryka val. Observera att andra kommuner kan ha annat datum för omval.

Slutlig antagning

I början på juli görs en slutlig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs 9. Det är den slutliga antagningen som avgör var du blir antagen. Du får ett slutligt antagningsbesked med en svarstalong i början av juli.

Reservantagning

I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker löpande antagning till de platser som blir lediga när antagna sökande tackar nej till erbjudna platser.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Gymnasieantagningen
Telefon: 0150-568 70
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*