Blankett - Skolgång inom grundskolan

Byte av skola inom Katrineholm

Skicka blanketten till rektor på mottagande skola om eleven vill byta skola inom Katrineholm, såväl kommunal skola som friskola.

Skolgång i Katrineholm för dig som bor i en annan kommun

Om anmälan gäller en elev som flyttar till Katrineholm kommun, eller är folkbokförd i annan kommun och vill gå i någon av Katrineholms kommunala skolor, skicka blanketten till:

Katrineholms kommun
Bildningsförvaltningen, Förvaltningskontoret
64180 Katrineholm

Katrineholmselever som vill gå i annan kommuns skola

Gäller flyttningsanmälan en elev som är folkbokförd i Katrineholm kommun, men vill gå i en annan kommuns skola, fyll i Katrineholms kommuns skolblankett och skicka till mottagande skolas rektor. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*