Blankett - Skolgång inom grundskolan

Vid flytt inom Katrineholms kommun

Om du flyttar inom Katrineholms kommun har du möjlighet att ansöka om att få byta till en annan skola i kommunen. 

Om du inte ansöker om skolbyte kommer barnet/eleven ha kvar sin plats på den tidigare skolan. 

Det är rektorn på den nya skolan som beviljar skolbyte i mån av plats.

Blankett för ändring av skolgång i grundskola 

Vid flytt till Katrineholms kommun

Om du flyttar till Katrineholms kommun ansöker du om plats för ditt barn.  

Blankett för ändring av skolgång i grundskola 

Vid flytt från Katrineholms kommun

Om du flyttar från Katrineholms kommun ansöker du om plats i kommunen där den nya skolan ligger. Efter att du eventuellt har tilldelats och tackat ja till plats i annan kommun måste du anmäla utflytt i Katrineholms kommun. Kontakta nuvarande skolas rektor för att anmäla utflytt. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*