Projekt mellanmål

Bild på mellanmål

Projekt Mellanmål är ett samarbete mellan Bildningsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen. Två klasser från Södra skolan och två klasser från Tallåsskolan kommer att ingå i pilotprojektet.

Så här går det till

  • De båda skolorna har lottat ut två klasser som ska delta.
  • Den ena klassen på varje skolan får mellanmål medan den andra klassen inte får det.
  • Innan, under och efter projektet får eleverna, helt anonymt, svara på några enkätfrågor.

Syfte

Syftet är att besvara frågan om dagliga mellanmål serverade på skoltid (det vill säga ökat regelbundet näringsintag) ger mätbara effekter på högstadieelevers upplevda koncentrationsförmåga?

Projektperiod

2014-2015

Frågor?

Har du frågor om projektet ta antingen kontakt med Camilla eller Anna.

Camilla Wiström (Service- och teknikförvaltningen)

Avdelningschef
Telefon: 0150-572 81
E-post: camilla.wistrom@katrineholm.se

Anna Thörn (Bildningsförvaltningen)

Verksamhetschef
Telefon: 0150-572 67
E-post: anna.thorn@katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*