Valet inför årskurs 7

Foto: Hanna Maxstad

Elever i årskurs 6 gör sina tre val senast den 13 januari 2017: Skola, profil och språk.

Katrineholms kommun har två skolor för de senare grundskoleåren: Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås.

Järvenskolan Södra

 • Bas
 • Dans
 • Fotboll
 • Idrott och hälsa
 • IT
 • Matematik
 • Musikklass
 • NO
 • Ord och bild

Järvenskolan Tallås

 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Musikklass
 • NO
 • Pulsträning
 • Skapande teknik

Läs mer om Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås här.

Språkval

 • Engelska
 • Franska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tyska

Valet till läsår 2017/2018

Ansökan

Sista ansökningsdag inför läsåret 2017/2018 är den 13 januari 2017.

Ansökningsblankett skolval

Kickoff och öppet hus

Den 1 december 2016 bjuder vi in elever i årskurs 6 och vårdnadshavare till kickoff och öppet hus! Vi berättar om valprocessen, de olika profilerna och skolorna samt språkvalet. Rektorer, elever samt studie- och yrkesvägledare från Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås finns på plats och svarar på frågor.
Datum: 1 december 2016
18.00: Kickoff inför valet, Tallåsaulan.
18.30: Öppet hus på Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås.
18.30: Information om musikklasserna, Tallåsaulan.

Katrineholms musikklasser

Informationsträff för dig som är intresserad av Katrineholms musikklasser. Vi berättar hur det är att gå i musikklass.
Datum och tid: 1 december, klockan 18.30
Plats: Tallåsaulan, Katrineholm

Placering

Besked om placering

När ansökningsperioden är över och skolorna är klara med klassplaneringen får alla elever som sökt till någon av skolorna besked från skolan där de har blivit antagna. Runt vecka 9 skickas besked ut per post om antagning till kommande läsår.

Placeringsregler

Vi försöker tillgodose alla förstahandsval så långt som möjligt. Om en skola får fler sökande elever än det antal platser som skolan har, använder vi placeringsregler i den här ordningen:

 1. Elever med dokumenterat och känt behov av särskilt stöd.
 2. Närhetsprincipen.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*