Valet inför årskurs 7

Inför valet till årskurs 7 gör eleven tre val: Skola, profil och språk. Valet ska göras senast den 15 januari 2016.

Katrineholms kommun har tre skolor för de senare grundskoleåren: Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan.

Skolor och profiler:

Nyhemsskolan

 • Bild och form
 • Fotboll
 • Dans
 • IT
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • LÄS

Södra skolan

 • Idrott och hälsa
 • NO
 • Ord och bild

Tallåsskolan

 • Idrott och hälsa
 • NO

Språkval

 • Engelska
 • Franska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tyska

Besked om placering

När ansökningsperioden är över och skolorna är klara med klassplaneringen får alla elever som sökt till någon av skolorna besked från skolan där de har blivit antagna. Runt vecka 9 skickas besked ut per post om antagning till kommande läsår.

Placeringsregler

Vi försöker tillgodose alla förstahandsval så långt som möjligt. Om en skola får fler sökande elever än det antal platser som skolan har, använder vi placeringsregler i den här ordningen:

 1. Elever med dokumenterat och känt behov av särskilt stöd.
 2. Närhetsprincipen.

Val till läsåret 2016/17

Kickoff inför valet

Snart är det dags för Katrineholms skolors högstadieval. Nu bjuder vi in elever i årskurs 6 och vårdnadshavare till kickoff! Vi berättar om valprocessen, de olika profilerna och skolorna samt språkvalet. Rektorer, elever samt studie- och yrkesvägledare från Södra skolan, Nyhemsskolan, och Tallåsskolan finns på plats och svarar på frågor.
Datum och tid: 2 december, klockan 18.30
Plats: Tallåsaulan, Katrineholm

Öppet hus på skolorna

Besök våra skolor på öppet hus! Du som vill se flera skolor kan ta gratisbussen som kör mellan skolornas huvudentréer hela kvällen.
Datum och tid: 3 december, klockan 19-21
Plats: Nyhemsskolan, Södra skolan och Tallåsskolan

Katrineholms musikklasser

Informationsträff för dig som är intresserad av Katrineholms musikklasser. Vi berättar hur det är att gå i musikklass.
Datum och tid: 3 december, klockan 18
Plats: Tallåsaulan, Katrineholm

Blankett val till årskurs 7

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*