Handlingsplan vid hot och våld

I Katrineholms kommun finns en handlingsplan vid hot och våld. Denna ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akutuppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i våra verksamheter som utgörs av gymnasieskola, grundskola, obligatorisk särskola, förskoleklass och fritidshem.

Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever och chefer vid hanteringenav en hotfull eller våldsam situation.

Klicka här för att öppna handlingsplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*