Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig, avgiftsfri verksamhet för barn som är 6 år. Verksamheten leds av förskollärare och finns i skolans lokaler.

På vårterminen samma år som ditt barn fyller 6 år, skickar skolan ett brev hem till dig som förälder med en blankett som du ska fylla i och skicka tillbaka. Det är skolan i det upptagningsområde där ni är folkbokförda som skickar ut brevet.

Om du är intresserad av förskoleklass på en skola i Katrineholms kommun kontaktar du respektive skola. Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*