Elevhälsan inom förskolan och grundskolan

Alla barn är i behov av stöd. När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till rektorsområdena på uppdrag av rektor.

Elevhälsan är en enhet som vänder sig till förskolan och grundskolan. Här ingår skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, hörselpedagog, talpedagoger och skolpsykologer.

Elevhälsans uppgift är densamma som för skolan som helhet, att i samarbete med hemmen:

  • främja lärande
  • överföra och gestalta de grundläggande värdena samt
  • främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Elevhälsan arbetar med att främja god hälsa hos alla elever, men har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

Samtid

SamTid är ett samarbetsprojekt mellan Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Syftet med projektet är att bistå rektorerna för kommunens grundskolor i arbetet att ge elever, som av olika anledningar ogiltigt uteblir från undervisning, en möjlighet till en fungerande skolgång.

Kontakta SamTid:
Camilla Knutsson
Mobiltelefon: 070-570 86 82
Telefon: 0150-573 70
camilla.knutsson@katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Karta till Elevhälsan