Scenografi till film med lergubbe

Börja skolan

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig, avgiftsfri verksamhet för barn som är 6 år. Verksamheten finns i grundskolornas lokaler.

På vårterminen samma år som ditt barn fyller 6 år får du som vårdnadshavare ett brev med information om hur du gör för att ansöka om plats i förskoleklass. 

För att göra en anmälan till förskoleklass går det också att kontakta den aktuella skolan. Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Grundskola

Grundskolan består av årskurserna 1-9.

Om ditt barn redan går i förskoleklass, flyttas det automatiskt in i skolår ett när det är dags att börja skolan. Om ditt barn inte går i förskoleklass, kommer du att få ett brev hem på vårterminen innan ditt barn ska börja skolan.

Ditt barn är skolpliktigt  från och med sju års ålder. I vissa fall kan det bli aktuellt för ett barn att börja tidigare eller senare. Detta görs i samråd mellan vårdnadshavare och personal på förskola/grundskola.

Ansökan om skolgång i Katrineholms grundskolor eller byte av skola görs på särskild blankett för ändring av skolgång. 

Blankett för ändring av skolgång i grundskola

Är du nyinflyttad?

Om du flyttar till Katrineholms kommun ansöker du om plats för ditt barn. 

Blankett för ändring av skolgång i grundskola 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta den skola som du vill söka plats på. Du är också välkommen att kontakta bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Kontaktuppgifter grundskolor.

Kontaktuppgifter bildningsförvaltningen.

Vilken skola tillhör mitt barn?

Din bostadsadress avgör var ditt barn får plats när det börjar förskoleklassen. Det är vanligast att barnen börjar i den skola som ligger i närheten av bostaden.

Barn boende i Nyhemsområdet, på Norr eller i Talltullen

För barn boende i Nyhemsområdet, i den norra stadsdelen eller i Talltullen, kan det variera år från år vilken skola barnen tillhör:

  • Barn boende inom Nyhemsområdet kan tillhöra Skogsborgsskolan eller Nyhemsskolan. 
  • Bor du på Norr kan ditt barn tillhöra antingen Östra skolan eller Västra skolan.
  • Barn som bor i området kring Talltullen tillhör Skogsborgsskolan eller Sandbäcksskolan.

Välja annan skola än den eleven tillhör

Val av annan skola än den eleven tillhör kan ske i mån av plats och beslutas av rektor på mottagande skola. Prata med rektor på den skola du vill byta till/på din skola. Skolskjuts medges inte vid byte av skola, enligt skollagen. 

Byta skola

Om du flyttar inom Katrineholms kommun har du möjlighet att ansöka om byte till en annan skola i kommunen. Om du inte ansöker om skolbyte kommer barnet/eleven ha kvar sin plats på den tidigare skolan. 

Det är rektorn på den nya skolan som beviljar skolbyte i mån av plats.

Skolgång i annan kommun

Kontakta mottagande skola i den andra kommunen. 

Elever från andra kommuner som vill gå i Katrineholms kommun

Kontakta mottagande skolas rektor. Du ansöker hos mottagande skola, hemkommunen ska yttra sig.

Skolskjuts

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Läs mer om skolskjuts.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om skolblanketten