Två glaskulor på sanden med händer som ska ta upp dem

Börja skolan

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig, avgiftsfri verksamhet för barn som är 6 år. Verksamheten leds av förskollärare och finns i skolans lokaler.

På vårterminen samma år som ditt barn fyller 6 år, skickar skolan ett brev hem till dig som förälder med en blankett som du ska fylla i och skicka tillbaka. Det är skolan i det upptagningsområde där ni är folkbokförda som skickar ut brevet.

För att göra en anmälan till förskoleklass går det också att kontakta den aktuella skolan. Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Grundskola

Grundskolan består av årskurserna 1-9.

Om ditt barn redan går i förskoleklass, flyttas det automatiskt in i skolår ett när det är dags att börja skolan. Om ditt barn inte går i förskoleklass, kommer du att få ett brev hem på vårterminen innan ditt barn ska börja skolan.

Ditt barn är skolpliktigt  från och med sju års ålder. I förskolan kan både personal och föräldrar ta upp diskussionen om ett barn ska börja skolan tidigare, vid sex års ålder. Det kan även vara tvärtom, att ett barn behöver mer tid på sig och därför stannar kvar ett år extra i förskolan.  Om du vill att ditt barn ska börja skolan vid sex års ålder kontaktar du den skola barnet ska gå i.

Ansökan om skolgång i Katrineholms grundskolor eller byte av skola görs på särskild blankett. Läs mer om skolblanketten här

Är du nyinflyttad?

Kontakta bildningsförvaltningen för information. Se kontaktrutan i högerspalten.

Vilken skola tillhör mitt barn?

Din bostadsadress avgör var ditt barn får plats när det börjar förskoleklassen. Det är vanligast att barnen börjar i den skola som ligger i närheten av bostaden.

Barn boende i Nyhemsområdet, på Norr eller i Talltullen

För barn boende i Nyhemsområdet, i den norra stadsdelen eller i Talltullen, kan det variera år från år vilken skola barnen tillhör:

  • Barn boende inom Nyhemsområdet kan tillhöra Skogsborgsskolan eller Nyhemsskolan. 
  • Bor du på Norr kan ditt barn tillhöra antingen Östra skolan eller Västra skolan.
  • Barn som bor i området kring Talltullen tillhör Skogsborgsskolan eller Sandbäcksskolan.

Välja annan skola än den eleven tillhör

Val av annan skola än den eleven tillhör kan ske i mån av plats och beslutas av rektor på mottagande skola. Prata med rektor på den skola du vill byta till/på din skola. Skolskjuts medges inte vid byte av skola, enligt skollagen. 

Byta skola

Om du flyttar inom kommunen, kommer ditt barn eventuellt att tillhöra en annan skola. Om du vill gå kvar i din gamla skola, kan du ansöka om detta. Rektor beviljar i mån av plats.

Skolgång i annan kommun

Kontakta mottagande skola i den andra kommunen. Du ansöker på skolblanketten.

Elever från andra kommuner som vill gå i Katrineholms kommun

Kontakta mottagande skolas rektor. Du ansöker hos mottagande skola, hemkommunen ska yttra sig.

Skolskjuts

Förskoleklass och skolår 1-3

Barn i förskoleklass och skolår 1-3 kan få skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan är mer än tre kilometer.

Skolår 4-9

För elever i skolår 4-9 ska avståndet mellan bostaden och skolan vara mer än fyra kilometer.

Val av skola

Elev som har valt en annan skola än upptagningsområdets skola/hemskolan har inte rätt till skolskjuts. Undantag är elever som valt och antagits till Tallåsskolans och Södra skolans musikklasser eller till dansklass på Nyhemsskolan.

Vid särskilda skäl kan undantag medges, om skolvägen är trafikfarlig, till exempel.

Skolblankett

Ansökan om skolgång i Katrineholms grundskolor eller byte av skola görs på särskild blankett. Läs mer om skolblanketten här

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om skolblanketten