Blankett - Uppsägning av plats

Blankett för uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Lämna eller skicka in blanketten till kontaktpersonen för området. Du hittar en lista över kontaktpersoner via länken i vänstermenyn. Där finns också information om regler och avgifter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*