Blankett - Överflyttning

Blankett för ansökan om överflyttning i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Lämna eller skicka in blanketten till kontaktpersonen för området. Du hittar en lista över kontaktpersoner via länken i vänstermenyn. Där finns också information om regler och avgifter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*