Ansökan och regler för fritidshem

Det här är en sammanfattning av våra regler. De fullständiga reglerna och information om avgifter finns i broschyren som du kan ladda ner från högerspalten.

Plats i fritidshem

Fritidshemmen har öppet från och med måndag till och med fredag under skoldagar och lovdagar. De öppnar tidigast klockan 06.00 och stänger senast klockan 18.30. De elever som har behov fritidshem kan gå där före och/eller efter skoldagen och när det är lov i skolan. Plats i fritidshem gäller elever från och med förskoleklass till och med vårterminen samma år som de fyller 13 år.

Lovplats

Du kan ansöka om lovplats om ditt barn bara behöver fritidshem när det är lov i skolan. Ditt barn går då på fritidshem samma tider som det normalt skulle ha varit i skolan. Skolans schema gäller.

Ansök

Ansök om plats >>

Från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem

På vårterminen samma år som ditt barn fyller sex år, får du ett brev hemskickad till dig med en ansökningsblankett till förskoleklass och fritidshem. Om du önskar fritidshem för ditt barn, gäller platsen i förskola/pedagogisk omsorg till och med den 31 juli och övergår till en plats i fritidshem den 1 augusti.

Placering i fritidshem

När du har anmält ditt barn till fritidshem ska kommunen erbjuda plats så snart det har framkommit att barnet har behov av fritidshem. Eleven erbjuds plats i fritidshemmet vid den skola eleven går i.

Tillsammans med platserbjudande får du en schemablankett tillsammans med en inkomstförfrågan. Du måste skicka in svar på platserbjudandet, inkomstförfrågan och närvarotiden senast det datum som anges. Annars kan du inte få den erbjudna platsen.

Vänd dig till kontaktpersonen om du behöver hjälp med att fylla i hushållets inkomster, närvarotiden, eller om du har andra frågor.

Inskolning

Föräldrar och personal tar tillsammans fram ett program för inskolningen.

Omsorg kvällar, helger och nätter

I Katrineholms kommun försöker vi erbjuda omsorg när du arbetar kvällar efter klockan 18.30 samt nätter och helger, om det är möjligt. Ditt barn ska vara folkbokfört i Katrineholm.

Använd ansökningsblanketten som du kan ladda ner från högermenyn
Blanketten finns också hos kontaktpersonen, på områdesexpeditionen och hos bildningsförvaltningen.

Skicka in din ansökan till kontaktpersonen i det område där du önskar fritidshem för ditt barn. Det är viktigt att du fyller i när du vill att ditt barn ska börja på fritidshem (önskat placeringsdatum).

Avgifter

Läs mer om avgifter i häftet via länken i högermenyn.

Kompetensutvecklingsdagar

Personalen deltar i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling under fyra dagar per läsår. Du får ett meddelande om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om barnet har behov av plats även under dessa fyra dagar kontaktar du förskolechef/rektor.

Säga upp plats

För att uppsägningen ska gälla måste du lämna in din uppsägningsblankett senast en månad före det datum ditt barn ska sluta.

Lovplats

För att uppsägningen ska gälla när ditt barn har lovplats, måste du säga upp platsen en månad före nästa termins början.

Du kan ladda ner en uppsägningsblankett från den här sidan eller hämta den på avdelningen barnet går på eller hos kontaktpersonen. Fyll i och skicka in blanketten till områdesexpeditionen.

Barn kan mista sin plats

Barn kan mista sin plats om avgiften inte har betalts eller om platsen inte utnyttjas på det sätt som kommunen och föräldrarna kommit överens om.

Har du frågor?

Vänd dig till kontaktpersonen för fritidshem om du har frågor om ansökan, placering eller vill fråga om din räkning. Klicka här för kontaktuppgifter för fritidshem.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Informationen lagras och bearbetas i register av bildningsnämnden. Genom att lämna in dina uppgifter medger du att informationen tills vidare hanteras i register av kommunen. Du har rätt att begära rättelse för felaktig uppgift. Du har även rätt att begära utdrag från kommunen om vilka uppgifter som behandlas av oss.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*