Hand som håller grön graskula framför ansikte

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Det ska stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Elever från och med förskoleklass som har behov av fritidshem ska erbjudas plats där. De kan gå där till och med vårterminen samma år som de fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet både före och efter skoltid under skoldagar. Det är även öppet under lovdagar. Fritidshemmen finns i skolorna.

När ditt barn ska börja på fritidshem

På vårterminen samma år som ditt barn fyller sex år, får du ett brev hemskickad till dig med en ansökningsblankett till förskoleklass och fritidshem. Om du fyller i att du önskar fritidshem för ditt barn, övergår platsen i förskola/pedagogisk omsorg till en plats i fritidshem den 1 augusti.

Läs mer om ansökan, avgifter och regler via menyn. Där finns också blanketter.

Kompetensutvecklingsdagar

Personalen deltar i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling under fyra dagar per läsår. Du får ett meddelande om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om barnet har behov av plats även under dessa fyra dagar kontaktar du förskolechef/rektor.

Rektorsområden

Fritidshemmen är en del av grundskolans verksamhet och ansvarig är respektive rektor. Katrineholms grundskolor.

Regler förskola och fritidshem

I vår broschyr om förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kan du läsa mer om avgifter och regler.

Regler för förskola och fritidshem.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Vänd dig till kontaktpersonen för fritidshem om du har frågor om ansökan, placering eller vill fråga om din räkning. Kontaktperson för fritidshem

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*