Stöd och hjälp i förskolan

Om ditt barn har behov av stöd och hjälp i förskolan, tar du kontakt med förskolan eller förskolechefen direkt.

Kontaktuppgifter till förskolecheferna

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*