Hjälp och support

Ett frågetecken. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Lärknuten och information om hur du kontaktar supporten. 

Hur gör jag för att logga in? 

Inloggning görs på www.lärknuten.se utifrån användarens roll för det aktuella ärendet: Elev, vårdnadshavare, personal förskola och grundskola, personal gymnasieskola eller personal administrativ. 

Min inloggning fungerar inte. Vad ska jag göra?

Elev

Har du som elev problem att logga in tar du kontakt med någon av dina lärare som kan hjälpa dig vidare.

Vårdnadshavare

Har du som vårdnadshavare problem att logga in i lärplattformen med BankID tar du kontakt med den bank där du skaffat BankID. Om du saknar BankID kontaktar du din bank. 
För att kunna få BankID krävs att användaren har svenskt personnummer. Användare som saknar svenskt personnummer kontaktar bildningsförvaltningen på e-postadressen larknuten@katrineholm.se eller telefonnummer 0150-572 70 för information om alternativ inloggning.

Personal

För att kunna logga in som personal måste du först välja om du är anställd i förskola/grundskola, i gymnasieskola eller om du är administratör. Om du arbetar i två olika delar av verksamheten kontaktar du Solid Park för att få veta vilken verksamhet ditt konto är anpassat för. Har du som personal problem att logga in i lärplattformen tar du kontakt med IT-kontorets Servicedesk på telefon 6900 eller e-post 6900@katrineholm.se.

Saknar du svenskt personnummer?

Användare som saknar svenskt personnummer kontaktar bildningsförvaltningen på e-postadressen larknuten@katrineholm.se eller telefonnummer 0150-572 70 för information om alternativ inloggning. 

Problem med BankID?

Vid problem med ditt BankID kontaktar du din bank för mer information. 

Jag är både vårdnadshavare och personal, hur ska jag logga in?

Du måste aktivt välja om du vill logga in som antingen vårdnadshavare eller personal i någon av våra olika verksamheter. Beroende på vilken användartyp du loggar in som kommer du att se olika funktioner och uppgifter. Vill du logga in som vårdnadshavare måste du logga in med BankID. Vill du logga in som personal använder du ditt användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in på din e-post.

Vem har konto i Lärknuten?

Alla vårdnadshavare, elever och anställda i bildningsförvaltningen, har tillgång till Lärknuten.

Finns det en app för Lärknuten?

Lärknuten består av tjänster från flera system och vissa av dem har även tillhörande appar. Gå in på varje tjänst för att se vad appen heter för just den tjänsten.

Kontakta oss

Hittar du inte svaret på din fråga här ovanför?

Lärknuten-support

För tekniska frågor och problem i Lärknuten, kontakta larknuten@katrineholm.se. Vi besvarar frågor på e-post vardagar mellan klockan 08-17.

Receptionen bildningsförvaltningen

Har du andra frågor gällande någon av Katrineholms skolor? Vänligen kontakta bildningsförvaltningens reception på 0150-572 70 eller skicka e-post till bildningsforvaltningen@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*