Förskolor - kommunala

I Katrineholm har vi 25 förskolor varav 18 antal ligger i tätort och 7 ligger i kransort. 

Klicka här för att få kontaktuppgifter till Katrineholms förskolor.

Förskolor i tätorten

Förskolor utanför centralorten

Kontaktuppgifter till förskolorna finns på sidan för kontaktuppgifter.

Du kan läsa mer om våra förskolor på vår förskolewebb.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*