Ansöka om plats i förskola

Med hjälp av vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om plats direkt på webben. Besök gärna vår förskolewebb för att läsa mer om varje förskola.

Till E-tjänsten

Så här ansöker du

  • Ansök via vår e-tjänst för förskolan. Om du vill ansöka om pedagogisk omsorg (familjedaghem) använder du samma e-tjänst. 
  • Ansökan kan också göras utan e-legitimation. Klicka här för att öppna blanketten Ansökan till förskola.
  • Ansök senast fyra månader före det datum som du önskar plats för ditt barn.
  • Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten. Har du speciella önskemål om område och/eller förskola kan du rangordna dem när du ansöker. Vi tillmötesgår ditt önskemål i mån av plats.
  • Det måste framgå av ansökan från vilket datum du behöver platsen. Tiden räknas bakåt från önskat placeringsdatum.

Exempel: Du vill ha plats för ditt barn den 1 november. När man då beräknar fyra månader bakåt i tiden, blir ansökningsdatum den 1 juli, även om du lämnat in ansökan till exempel den 1 maj.

När du erbjuds plats

  • Kommunen erbjuder ditt barn en plats inom fyra månader. Du får ett platserbjudande med en schemablankett och blankett för inkomstuppgift. Det är viktigt att du fyller i och skickar in samtliga blanketter senast det datum som står på platserbjudandet. Annars kan du gå miste om platsen.
  • Om du har sökt förskola placeras ditt barn i en förskola så nära hemmet som möjligt.
  • Om ditt barn har börjat på en förskola och du önskar placering på en annan förskolan, kan du ansöka om överflyttning.

Regler

Läs mer om regler för förskola och pedagogisk omsorg.

Har du frågor eller vill ha hjälp?

För frågor om ansökan, placering och avgifter vänd dig till någon av våra kontaktpersoner för förskola och pedagogisk omsorg.

Ann Ardnell

Ansvarsområde: Förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0150-572 86
Telefontid: Måndag-torsdag 9-11 och 13-15. Fredag: 13-15.
Telefax: 0150-48 82 00
E-post: ann.ardnell@katrineholm.se

Madeleine Sjöberg

Ansvarsområde: Fritidshem och omsorg på andra tider (kvällar, nätter, helger)
Telefon: 0150-572 85
Telefontid: Måndag-torsdag 9-11 och 13-15. Fredag: 13-15.

Telefax: 0150-48 82 00
E-post: madeleine.sjoberg@katrineholm.se

Ansvarig för förskola och pedagogisk omsorg är förskolechefen.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Informationen lagras och bearbetas i register av bildningsnämnden. Genom att lämna in dina uppgifter medger du att informationen tills vidare hanteras i register av kommunen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*