Vikarieförmedling för förskola och skola

Verksamheter dit vi söker vikarier

Bildningsförvaltningen söker vikarier till:

  • förskola
  • grundskola (förskoleklass-årskurs 9)
  • gymnasiet
  • fritidshem

Din anmälan gäller sökt verksamhet (förskola och skola) inom hela bildningsförvaltningen. Det går alltså inte att söka till en speciell förskola eller skola.

Vikariatens längd

Behovet av vikarier kan variera från vecka till vecka. Behovet kan också växla beroende på tidpunkt under året. Längden på vikariaten kan vara från några timmar till flera veckor. Du ska med kort varsel kunna ta arbete på olika enheter inom bildningsförvaltningens verksamheter.

Din kompetens

Vi söker i första hand personer med rätt kompetens för vår verksamhet, det vill säga behöriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

I andra hand söker vi utbildade barnskötare eller dig som utbildar dig till pedagog.

I tredje hand söker vi personer med erfarenhet från våra verksamheter.

Du måste uppfylla följande krav

Förutom kompetenskraven ovan, måste du uppfylla följande krav:

  • Du måste ha en e-postadress och egen mobiltelefon för att vi ska kunna kontakta dig. Bildningsförvaltningen betalar ingen ersättning för dina sms-svar, inte heller för arbetsresor.
  • Du måste delta i bildningsförvaltningens informations- och utbildningstillfällen.
  • Du måste uppge två personer som referens i din ansökan.
  • Om du vill stå kvar i vikariesystemet, måste du lämna in ett nytt registerutdrag efter ett år.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i formuläret via länken nedan. När vi har fått din ansökan, kontaktar vi dig för att boka ett möte. Till mötet ska du ta med dig ett giltigt utdrag från polisen (belastningsregistret). Utdraget får inte vara äldre än åtta månader och ska avse arbete inom skola och barnomsorg. Du måste även ha med dig giltiga ID-handlingar och eventuella betyg.

Anmäl ditt intresse som vikarie till förskola och skola

Välkommen med din ansökan!

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vikarieförmedling
Telefon: Annelie Geiborg, 0150-48 82 04
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*