Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt

Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Denna vägledning handlar om utförarnas dokumentation enligt socialtjänstlagen av insatser som ska tillgodose enskildas behov av service.

Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp han/hon är beviljad samt hur han/hon klara sin vardag. Vår förhoppning att vägledning ska underlätta den manuella dokumentationen under verkställigheten.

Här hittar du dokumentet  Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt

Skicka ett tips om sidan till någon